Vítejte u nás v Jiřetíně

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Současnost (od r. 1989)

Nová doba po roce 1989 umožnila obci rozvíjet se nezávisle podle svých představ. V rámci stavební obnovy byly za posledních deset let realizovány tyto akce

 • modernizace sportovního areálu (1990-2006), která dále pokračuje,
 • rekonstrukce rozhledny na Jedlové hoře (1993), zavedení vodovodu a el. sítí na vrchol (2000),
 • částečná rekonstrukce náměstí (1993-94),
 • rekonstrukce barokní budovy fary (1993-2000),
 • přestavba aut. čekárny na informační centrum, čekárnu a soc. zařízení (1994-95),
 • rekonstrukce poutního místa na Křížové hoře (1994-2007),
 • rekonstrukce elektrorozvodů a veřejného osvětlení (1995-97),
 • rekonstrukce kostela N. Trojice (1996),
 • výstavba čistírny odpadních vod a rekonstrukce kanalizace (1996-97),
 • opravy zříceniny hradu Tolštejn (1997-2006), včetně nového osvětlení hradeb,
 • telefonizace (1997-98),
 • rekonstrukce sloupu se sochou svatého Vavřince (1998),
 • otevření štoly sv. J. Evangelisty (1998),
 • nové dláždění před kostelem a a farou (1999),
 • rekonstrukce vodovodní sítě, plynofikace (2000),
 • informační systém a značení cyklotras (2001),
 • rekonstrukce restaurace na hradě Tolštejn (2002).

Ke vzhledu obce výrazně přispělo odstranění sloupů s elektrickými a telefonními rozvody, které jsou umístěny pod povrchem země.

V rámci zdravotní a sociální péče se v obci nachází od roku 1993 dům s pečovatelskou službou (provozuje obec), azylový dům pro matky s dětmi (provozuje Litoměřická diecéze) a neurologické doléčovací sanatorium.

V roce 1996 bylo zrušeno vyučování v místní základní škole pro malý počet žáků. Stalo se tak na základě nového školského zákona, který stanovil minimální počet dětí ve třídě na 13. V obci je stále v provozu mateřská škola.

Historie místního dolování je dokumentována třemi díly:

 • muzejní expozicí umístěnou v budově bývalé fary (vznik 1998) - průvodcovskou službu zajišťuje IC;
 • hornickou naučnou stezkou (vznik 1999);
 • štolou sv. Jana Evangelisty, zpřístupněnou po 64 letech v roce 1998 v délce 320 m, s průvodcovskou službou (zajišťuje obec).

V roce 1999 obec iniciovala vznik Mikroregionu Tolštejn, sdružující 8 okolních obcí, a za jejich spoluúčasti dala obec v roce 2000 podnět ke vzniku Tolštejnského panství - zajímavého projektu na podporu turistického ruchu v celém Šluknovském výběžku a okolí.

Hra Vandrování po Tolštejnském panství se svými pasy, turistickou mapou, vlastní měnou a dalšími zajímavostmi se i nadále rozvíjí a tak netypickou cestou a humorným způsobem propaguje náš region.

Dnes patří Jiřetín pod Jedlovou, vzhledem ke svému umístění v romantické horské krajině, pro množství památek a široké nabídky sportovního vyžití, k celoročně vyhledávanému rekreačnímu, turistickému a sportovnímu centru této oblasti.