Vítejte u nás v Jiřetíně

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Historie v datech

1989 svépomocí dokončujeme druhý ze tří tenisový kurt (první v roce 1988, třetí
v 1990), jedná se o první hrací plochy dokončené po zahájení modernizace našeho
letního sportovního areálu
1990 počet obyvatel 625 včetně osmi kongregací řádových sester
konec MNV (místních národních výborů) a začátek novodobých radnic (obecních
úřadů), prvním novodobým starostou se stává Josef Zoser a místostarostou
Jan Eliáš
1991 převážná část obce je prohlášena Městskou památkovou zónou, dokončujeme
hřiště na minigolf
1992 je nám vrácen historický majetek obce a obec si provozuje vodovod a kanalizační
síť sama, zahájena rekonstrukce rozhledny Jedlová, nový kabel NN na Křížovou
horu
v březnu po vyhodnocení ankety na název obecních novin vychází 0.
ročník Permoníku
1993 slavnostně za účasti 1.500 příznivců turistiky otevíráme zrekonstruovanou
rozhlednu na Jedlové, o rok později se zprovozňuje i restaurace stojící
vedle rozhledny
od bytového podniku Varnsdorf přebíráme více jak 60 obecních bytů
kupujeme obytný dům od řádových sester Karmelitek a ten rekonstruujeme
na objekt s malometrážními byty pro důchodce
obec podepisuje smlouvu s LESY ČR o převodu historického lesa obci
o rozloze 11 ha
1994 otvíráme nový 25 m bazén a rekonstruované travnaté hřiště kopané (dříve
škvárový povrch a spád mezi brankami 192 cm)
na náměstí přivážíme tři velké kameny z „hupu od Rumburku“
1995 postupně odcházejí řádové sestry do svých objektů, které jim jsou průběžně
v Čechách na Moravě a Slovensku vraceny, zůstávají pouze Mariánky
a Voršilky (do sametové revoluce žilo v obci více jak 200 řádových
sester v osmi kongregacích (řádech)
dokončujeme I. etapu rekonstrukce objektu fary, která patří církvi
instalujeme 105 ks nových lamp VO
otvíráme informační středisko se sociálním zařízením pro veřejnost
v obci žije 570 trvale žijících obyvatel
1996 schvalujeme první územní plán obce
zprovozňujeme dvě popelové čistírny odpadních vod
uzavíráme I. stupeň základní školy z důvodu nedostatku dětí
elektrifikujeme celou obec, likvidujeme nadzemní sloupy a to jak na NN
sítí tak i telefonního vedení, staví se nové trafo na zahradě fary, je
napájeno zemním kabelem v délce 0,6 km
1997 na vrcholu Jedlové se postavila 50 m věž Eurotelu, který při této příležitosti
uhradil též náklady na přípojku NN sítě až na vrchol včetně nového trafa,
včetně části vodovodu a na své náklady vyasfaltoval komunikaci až na vrchol
téměř k rozhledně
zahajujeme I. etapu výstavby nových domů k trvalému bydlení (Tolštejnské
a Školní ulice)
provádí se oprava fasády a střechy na kostele
dokončujeme I. etapu pokládky kanalizace
1998 otvíráme v objektu fary malé muzeum zaměřené na historii hradu Tolštejn
a dolování stříbra
obec zvítězila v celostátní soutěži VESNICE roku 1998 pořádané ministerstvem
pro místní rozvoj
do obce na vyhlášení a předání titulu Vesnice roku 1998 přijíždí ministr
pro místní rozvoj Čestmír Císař
zakládáme svazek obcí Tolštejn (osm obcí - Jiřetín pod Jedlovou, Dolní
Podluží, Horní Podluží, Rybniště, Chřibská, Doubice, Varnsdorf, Krásná Lípa)
1999 2. července navštívil naši obec prezident ČR VÁCLAV HAVEL
po mnoha letech otvíráme štolu sv. Jana Evangelisty v délce 350 m
2000 počet obyvatel 575
zahájena rekonstrukce kaple na křížové hoře (oblouk nad oltářem, střecha,
okapy, schody před kaplí, statika hlavního oblouku před oltářem a celé věže)
k 1.1. 2000 má obec samotná obec Jiřetín 245 objektů z toho
107 k trvalému bydlení, 74 chalup v osadách Lesné, Tolštejn,
Rozhled a Jedlová 144 objektů celkem z toho
115 chalup, 4 k trvalému bydlení
počet trvale bydlících obyvatel 571, Ø věk 39,7
2001 obec dokončuje plynofikaci a rekonstrukci vodovodní sítě v samotném
Jiřetíně pod Jedlovou
Svazek obcí Tolštejn v červnu vyhlašuje Tolštejnské panství s ním
i hru Vandrování po TP
2002 starosta obce Josef Zoser se stává senátorem PČR za okres Děčín
dláždíme chodníky v celé Děčínské ulici od garáže autobusu až za cukrárnu
v prosinci otvíráme rekonstruovanou hospodu na Tolštejně
2003 obec navštěvuje ministr zahraničí Cyril Svoboda, aby zde mimo jiné předal
finanční dar Domu sv. Maří Magdalény (250 tis.Kč)
obec se soudí s F. Oldřichem Kinským o hospodu na Jedlové
rekonstruujeme oltářní obraz na Křížové hoře
2004 Tolštejnské slavnosti navštívili na pozvání místního starosty a senátora
J. Zosera senátoři V. Domšová, H. Rögnerová, J. Novotný
do štoly přišlo téměř 6 tis. návštěvníků
dokončujeme rekonstrukci kuchyně v objektu bývalé školy a půdních prostor
na 13 pokojů
2005 v obci je téměř 20 % nezaměstnanost
obec navštívila Senátní komise pro rozvoj venkova v čele s její
předsedkyní V. Domšovou – navštěvujeme hrad Tolštejn, štolu sv. Jana Evangelisty,
sportovní areál kde senátoři přespali v nových pokojích
2006 dokončujeme další etapu rekonstrukce objektu bývalé školy, po výměně kotle
na uhlí za plynový ( ekologická úleva), krytiny na střeše, otvíráme půdní
vestavbu – 13 pokojů pro návštěvníky Jiřetína a okolí
dokončujeme výstavbu hřiště na malou kopanou s umělým povrchem, na
jeho vybudování přispěla částkou 1,1 mil. Kč Nadace ČEZ
na Křížové hoře se natáčí záběry pro televizní seriál Příkopy
Leona Černá, občanka obce, získává třetí místo v televizní soutěži
televize NOVA talentovaných zpěváků
2007 instalujeme turnikety na Jedlové a Tolštejně
budujeme novou silnici do prostoru zimního střediska Jedlová – prodloužení
Havlíčkovy ulice ( v trase historické kupecké cesty), rekonstruujeme
místní komunikaci od hl. silnice až ke Zvonečku v délce 1,4 km
měníme části katastrů s Horním Podlužím (statek) a Dolním Podlužím
(Generádl)
2008 dokončujeme II. územní plán obce
přesně po padesáti letech měníme okna v bývalém objektu školy, postaveném
v roce 1958
dokončujeme výstavbu nového dětského hřiště v areálu od firmy – TOMOVY
PARKY za přispění NADACE ČEZ (300 tis. Kč)
zahájena II. etapa výstavby nových domů k trvalému bydlení ulice
Zahradní
obec navštěvuje ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a o dva měsíce později
ministr kultury Václav Jehlička
2009 rekonstruujeme hradby na Tolštejně a měníme dvě schodiště