Vítejte u nás v Jiřetíně

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Historie v datech

1337 první písemná zmínka o hradu Tolštejn, majitelé páni z Vartenberka
1395 první doklad o sídelním centru panství na hradě Tolštejnu, Václav z Vartenberka
1398-1404 tolštejnské panství přešlo do majetku Hynka Berky z Dubé
cca 1419 Jan Berka z Dubé, syn († 1426)
1423 počátek husitských válek v okolí
1426 Hynek ml. Berka z Dubé
1442-4 Albrecht Berka z Dubé
1471 ustalo válečné období († Jiří Poděbradský); Tolštejn prodán saským vévodům Ernstu a Albrechtovi Wettinům první zmínka o vsi Rozhled (Tollendorf)
1474 první písemná zmínka o dolování na tolštejnském panství
1485 Hugold ze Schleinitz († 1490), nový majitel šluknovského panství
1487 Heinrich ze Schleinitz († 1518)
1528 Georg ze Schleinitz († 1565)
1539 založení dědičné štoly sv. Kryštofa
1548 založení města Sanct Georgenthal (dnešní Jiřetín pod Jedlovou)
1554 zakládací listina o dolování a městských právech
1555 sídlo panství přeneseno na zámek do Rumburku
1561 vznik plátenického cechu
1562 vznik krejčovského cechu
1586 Georg Mehl ze Strehlitz († 1589), nový majitel panství Rumburk-Tolštejn
1587 listina Rudolfa II. o udělení plného městského práva; městský znak
1588 vznik cechu ševců
1589 vznik cechu pekařů
1610 privilegium cechu tzv. sedmeráků
1612 vysvěcení nového kostela Nejsvětější Trojice na náměstí; první evangelický kněz pastor Joachim Schönfelder (luterství)
1616 dostavěna fara (1750 vyhořela)
1618-1648 třicetiletá válka
1634 Vilém Vchynský, majitel panství zavražděn v Chebu společně s Albrechtem z Valdštejna
1638 Johann Christoph Löbel z Greinburgu (plukovník vídeňské městské gardy), nový majitel panství
1642 švédskými vojsky zničen hrad Tolštejn (od té doby nebyl obnoven)
1651 písemná zpráva o odchodu mnoha nekatolických věřících
1656 František Eusebius z Pöttingu
1657 obnovení městských práv
1679 Johann Sebastian z Pöttingu; pokračuje obnovování městských práv
1681 Antonín Florián z Lichtensteina, nový majitel panství
1716 sloup se sochou sv. Vavřince na náměstí (rest. 1802, 1911, 1998)
1724 vznik Spolku střelců
1728 socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí k Tolštejnu a hotelu Slovan v osadě Rozhled
1740 první písemná zmínka o vsi Jedlová (Tannendorf)
1741-1763 slezské války
1745 poslední záznam o existenci sklářské huti v okolí hory Jedlová
1748 vystavěna márnice
1750 vyhořela dřevěná budova fary (7. 11.)
1753-55 nová kamenná fara
1759 morová epidemie
1759 vznik křížové cesty na Křížové hoře a dřevěné kaple nad 12. a 13. zastavením
1764 vysvěcení celé křížové cesty (17. 9.); plastiky spících apoštolů (Petr, Jakub a Jan) v Getsemanské zahradě); studna vedle kaple na Křížové hoře
1761 vybudování hřbitovní kaple
1769 socha sv. Anny
1776 vystavěna kamenná radnice
1779 císař Josef II. navštívil Jiřetín pod Jedl. (21. 9.); vichřicí zničena dřevěná kaple Povýšení sv. Kříže na Křížové hoře (4. 12.)
1781 založena štola sv. Jana Evangelisty
1783-96 stavba nové kaple na Křížové hoře
1787 zemřel jiřetínský farář Gottfried Ließner, zakladatel křížové cesty
1790 zalesňování Křížové hory
1799 velký požár ve městě (11. 8.)
kon. 18. st. vzniká textilní průmysl
1800 postavena zděná radnice s hospodou na náměstí č.p. 55
1805 "nová silnice" přes Stožecké sedlo
1812-13 nová škola
1813 francouzští vojáci v Jiřetíně
1817 vysvěcení kaple na Křížové hoře (17. 9.)
1826 vznik samoty Hampelovo bělidlo, pozdější Nový Svět
1828 železný kříž (na okraji obce při cestě k Tolštejnu)
1845 kamenné stupně u jednotlivých zastavení křížové cesty
1847 vstupní schodiště se šesti sloupy na začátku křížové cesty
1859 plastika Ecce homo při křížové cestě
1865 založen Sbor dobrovolných hasičů
1869 socha Panny Marie na Křížové hoře
1869 vznik nádraží Jedlová
1870 nové varhany v kostele na náměstí
1874 příchod řádových sester Dcer božské lásky
1880 založen Spolek zahrádkářů; počet obyvatel 3415
1883 založena Jiřetínská rudná těžební společnost
1883 vyhořela dřevěná budova Střelnice (26. 12.)
1884 nová budova Střelnice
1891 postavena rozhledna na Jedlové
1899 nová klášterní budova
1900 přistavěna věž ke kapli na Křížové hoře
1904 pomník padlým ve válkách 1813, 1848/49 a 1866 na náměstí (2. 10.)
1905 odhalení pomníku Friedricha Schillera na Jedlové
1906 postavena kavárna Buberl s podkrovním atelierem malíře W. Salomona č.p. 32, nynější okresní úřad
1908 pamětní kámen F. Josefa I. (neexistuje) a vysazení dubu (stojí dodnes na náměstí)
1909 zavedení elektřiny do města
1914-1918 první světová válka
1914 rozsáhlá renovace kostela na náměstí
1919 přejmenování některých ulic a odstranění symbolů Rakouska-Uherska
1927 rozšíření pomníku (1904) na náměstí a doplnění o jména padlých z I. sv. války (neexistuje); založen Místní vzdělávací, knihovní a muzejní výbor
1928 otevření obecní knihovny
1929 slavnostní otevření kina
1931 zřízení skokanského můstku
1934 otevření štoly sv. J. Evangelisty pro veřejnost (1. 5.)
1938 dokončení el. vedení k osvětlení kaple na Křížové hoře (24. 3.)
1939 počet obyvatel 2134
1939-1945 druhá světová válka
1945 založen Sbor dobrovolných hasičů Jiřetín pod Jedlovou
1949 nový název obce – Jiřetín pod Jedlovou
1950 počet obyvatel 992
1958 postavena nová škola
1960 zřícení budovy Střelnice, sloužící do té doby jako sokolovna
1961 založena Tělovýchovná jednota Slovan Jiřetín
1972 zbourána budova staré radnice čp. 55 na náměstí
1974 nový kulturní dům spojený s novým nákupním střediskem Jednota
1987 oslavy 400. výročí udělení městských práv a znaku obci