Radnice

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Výběrová řízení / veřejné zakázky

V této sekci zatím nejsou žádné příspěvky.

 

* * *  

 

PROFIL ZADAVATELE - Jiřetín pod Jedlovou

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, kterým zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem umožňujícím dálkový přístup. Internetová adresa profilu zadavatele je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek .

Zadavatelé veřejných zakázek mají od září 2010 povinnost zřídit profil zadavatele a uveřejňovat na něm informace o zakázkách převyšujících 500.000,-- Kč, tj. některé dokumenty k veřejným zakázkám (výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení,...). Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona o veřejných zakázkách je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů a zadávacích řízení.