Radnice

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

E-podatelna

Pravidla elektronické podatelny OÚ Jiřetín pod Jedlovou

 

Elektronické podání

Elektronické podání je možné učinit prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu Jiřetín pod Jedlovou v úředních hodinách. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

 

Poznámka: je nutné používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

 

 • Adresa elektronické podatelny: ……………………… obec@jiretin.cz
 • Předmět zprávy: ……………………………………………… e-podatelna – PODÁNÍ

 

Maximální velikost podání na obec@jiretin.cz je 5 MB, velikost podání na technických nosičích dat je omezena velikostí nosiče dat.

 

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.TXT (prostý text)
 • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 • formát *.pdf (portable document format)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)

 

Osobně lze učinit i podání na povolených typech nosičů dat, přičemž jedno podání je možné provést jediným z nosičů:

 • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
 • CD se souborovým systémem ISO9660

 

 

Adresa umístění elektronické podatelny:

Obecní úřad Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

 

 

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí: 8.00 – 16.00
Středa:
8.00 – 16.00
Pátek:
8.00 - 11.30

 

 

Příjem a zpracování elektronických podání

 • Obdrží-li elektronická podatelna platné elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato.
 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
 • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 • Pokud si odesílatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě.


Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

 

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec@jiretin.cz.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č. 016/01.01).