Radnice

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Dokumenty

stránka se upravuje

Formuláře

 

Žádost o přidělení bytu

Hlášení adresy pro doručování

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y)

 

Žádost o udělení výjimky k OZV 4/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Registrace rekreačního zařízení k místnímu poplatku

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení k připojení stavby na místní komunikaci

Žádost o povolení k zvláštnímu užívání pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

 

 

Smlouvy

 

Veřejnoprávní smlouva - přestupkové řízení 

 

 

Fond rozvoje bydlení „FRB“

 

2015 - Opatření FRB 1 2015 - pl.od 1.12.2015

Potvrzení příjmů

 

 

 

 

 

 

 

Další formuláře k životním situacím naleznete na webových stránkách MV ČR

www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-74150.aspx