Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Povodňový plán

Povodňový plán Obce Jiřetín pod Jedlovou

https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/jiretin-pod-jedlovou-359/srážkoměry

 

Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Josef Zoser Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR956/002884/2014 13.01.2015
Povodí Ohře, s. p. 301100-4470d/2014 05.11.2014
Správa CHKO Lužické hory 1718/LH/14 25.10.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Varnsdorf (ORP)

Odhouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Přemysl Brzák vedoucí odboru životního prostředí 13.02.2015